+385 95 91 20 205 croswimming@gmail.com

1. KLASIFIKACIJA

1.1 KLASE INVALIDITETA

1.1.1. Natjecatelji s lokomotornim oštećenjem

S 1-10 (slobodna, leđna, delfin tehnika )

SB 1- 9 (prsna tehnika)

SM 1-10 (mješovita tehnika)

1.1.2. Natjecatelji s oštećenjem vida

S 11-13 (slobodna, leđna, delfin tehnika)

SB 11-13 (prsna tehnika)

SM 11-13 (mješovita tehnika)

1.1.3. Natjecatelji s poteškoćama u učenju

S 14 (slobodna, leđna, delfin tehnika)

SB 14 (prsna tehnika)

SM 14 (mješovita tehnika)

Natjecatelji s dodatnim potrebama ali bez minimuma oštećenja

( za opću klasu vrijediti će limiti koji su propisani za klasu S10)

S opća(slobodna, leđna, delfin tehnika)

SB opća (prsna tehnika)

SM opća (mješovita tehnika)

1.2. SISTEM KLASIFIKACIJE

Da bi mogli nastupiti, svi plivači moraju biti klasificirani od službenog klasifikatora HPSOI-a, što će biti ubilježeno u njegovu športsku iskaznicu. HPOSI je krovna organizacija plivanja osoba s invaliditetom.

Natjecatelj se smatra kvalificiranim za natjecanje i ako je klasificiran sukladno:

pravilima o klasifikaciji međunarodne sportske federacije za osobe s poteškoćama u učenju (INAS-FID) - klasa S14

pravilima o klasifikaciji međunarodne sportske federacije za slijepe i slabovidne osobe (IBSA) - klasa S11, S12 i S13

pravilima o klasifikaciji međunarodne sportske federacije za osobe s lokomotornim oštećenjem (osobe s amputiranim udovima, cerebralnom paralizom i slično, oštećenom leđnom moždinom i dječjom paralizom-poliomijelitis) - klasa S1-S10

Ako plivač nastupa prvi puta, njegova udruga će ga prijaviti za natjecanje, a plivač će biti klasificiran na natjecanju od službenog klasifikatora HPSOI-a Klasifikacijski postupak vršiti će se prije početka natjecanja. Natjecatelji trebaju predočiti svu postojeću medicinsku dokumentaciju vezanu uz stanje invalidnosti.

Plivač prilikom pristupanja klasifikacijskom pregledu, mora biti u sportskoj opremi u kojoj nastupa na natjecanju.

Plivač može nastupiti samo u klasi u kojoj je klasificiran.

1.3. POSTUPAK REKLASIFIKACIJE

Klasifikator može reklasificirati plivača u bilo koje vrijeme za trajanja natjecanja.

U slučaju da je plivač reklasificiran za vrijeme trajanja natjecanja, ili zbog protesta ili odlukom klasifikatora, on će plivati u novoj (reklasificiranoj) klasi u slijedećoj disciplini.

Reklasificiran plivač neće biti kažnjen ili izgubiti pravo na mogućnost natjecanja ako ne zadovoljava standarde nove klase.

1.3.4. Sumnja li se da je plivač namjerno zavarao klasifikatora, on će biti odmah diskvalificiran.