+385 95 91 20 205 croswimming@gmail.com

HPSOI

HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILA I PROPOZICIJE

 

Plivanje

2007. godina

 

1. KLASIFIKACIJA

1.1 KLASE INVALIDITETA

1.1.1. Natjecatelji s lokomotornim oštećenjem

 • S 1-10 (slobodna, leđna, delfin tehnika )
 • SB 1- 9 (prsna tehnika)
 • SM 1-10 (mješovita tehnika)

1.1.2. Natjecatelji s oštećenjem vida

 • S 11-13 (slobodna, leđna, delfin tehnika)
 • SB 11-13 (prsna tehnika)
 • SM 11-13 (mješovita tehnika)

1.1.3. Natjecatelji s poteškoćama u učenju

 • S 14 (slobodna, leđna, delfin tehnika)
 • SB 14 (prsna tehnika)
 • SM 14 (mješovita tehnika)

1.1.4. Natjecatelji s dodatnim potrebama ali bez minimuma oštećenja

(za opću klasu vrijediti će limiti koji su propisani za klasu S10)

 • S opća(slobodna, leđna, delfin tehnika)
 • SB opća (prsna tehnika)
 • SM opća (mješovita tehnika)

1.2. SISTEM KLASIFIKACIJE            

Da bi mogli nastupiti, svi plivači moraju biti klasificirani od službenog klasifikatora HPSOI-a, što će biti ubilježeno u njegovu športsku iskaznicu. HPOSI je krovna organizacija plivanja osoba s invaliditetom.

Natjecatelj se smatra kvalificiranim za natjecanje i ako je klasificiran sukladno:

pravilima o klasifikaciji međunarodne sportske federacije za osobe s poteškoćama u učenju (INAS-FID) - klasa S14

pravilima o klasifikaciji međunarodne sportske federacije za slijepe i slabovidne osobe (IBSA) - klasa S11, S12 i S13

pravilima o klasifikaciji međunarodne sportske federacije za osobe s lokomotornim oštećenjem (osobe s amputiranim udovima, cerebralnom paralizom i slično, oštećenom leđnom moždinom i dječjom paralizom-poliomijelitis) - klasa S1-S10

Ako plivač nastupa prvi puta, njegova udruga će ga prijaviti za natjecanje, a plivač će biti klasificiran na natjecanju od službenog klasifikatora HPSOI-a Klasifikacijski postupak vršiti će se prije početka natjecanja. Natjecatelji trebaju predočiti svu postojeću medicinsku dokumentaciju vezanu uz stanje invalidnosti.

Plivač prilikom pristupanja klasifikacijskom pregledu, mora biti u sportskoj opremi u kojoj nastupa na natjecanju.

Plivač može nastupiti samo u klasi u kojoj je klasificiran.

1.3. POSTUPAK REKLASIFIKACIJE

Klasifikator može reklasificirati plivača u bilo koje vrijeme za trajanja natjecanja.

U slučaju da je plivač reklasificiran za vrijeme trajanja natjecanja, ili zbog protesta ili odlukom klasifikatora, on će plivati u novoj (reklasificiranoj) klasi u slijedećoj disciplini.

Reklasificiran plivač neće biti kažnjen ili izgubiti pravo na mogućnost natjecanja ako ne zadovoljava standarde nove klase.

1.3.4. Sumnja li se da je plivač namjerno zavarao klasifikatora, on će biti odmah diskvalificiran.

2. PRAVILA                         

2.1.OPĆA PRAVILA

2.1.1. Državno natjecanje provodi se prema ovim pravilima, pravilima Hrvatskog plivačkog saveza i pravilima IPC –SAEC-SW (Izvršni odbor međunarodnog plivačkog saveza).

2.1.2. Natjecanje prati i kontrolira natjecateljska komisija (pravilo 6.8. općih pravila i propozicija za održavanje, priređivanje i nastup na državnim natjecanjima HPO-a). Natjecateljska komisija su, predstavnik HPO-a, izbornik, glavni sudac, predstavnik priređivača).

2.1.3. Sva pitanja koja nisu obuhvaćena gornjim pravilima trebaju biti upućena vrhovnom sucu natjecanja koji će donijeti odluku.

2.2. SPECIFIČNA PLIVAČKA PRAVILA

2.2.1. Suci na okretu

2.2.1.1. Za plivače koji su oštećena vida, sudac za okrete koristiti će štap kojim će dodirnuti plivača i tako mu dati do znanja da do završetka trke na 800 i 1500 metara ima preostale dvije dužine.

2.2.2. Start

2.2.2.1. Za slabovidne plivače, na dugi zvižduk vrhovnog suca dozvoljeno im je da se orjentiraju prije starterove naredbe “na svoja mjesta”.

2.2.2.2. Plivač s problemom ravnoteže može dobiti pomoć pri penjanju na startnu platformu. Prijavni formular za takvu pomoć potrebno je ispunjen podnijeti na odobrenje tehničkom delegatu ili tehničkim savjetnicima.

2.2.2.3. Plivaču se može dozvoliti da trku počne pokraj startne platforme.

2.2.2.4. Plivač oštećenih donjih udova može trku započeti u sjedećem položaju na startnoj platformi.

2.2.2.5. Plivaču se može dozvoliti da trku započne iz vode, ali jednom rukom treba dodirivati rub bazena sve do označenog startnog signala.

2.2.3. Trka

Ako bi slabovidan plivač nakon starta ili okreta nepažnjom izronio u pogrešnoj pruzi, i ako je izronio u pruzi koja se ne koristi, bit će mu dozvoljeno završiti trku u njoj.

Tijekom natjecanja plivačima nije dozvoljeno nositi proteze i/ili ortoze, kao ni korištenje bilo kakve opreme za postizanje brzine, plovnosti ili izdržljivosti (napuhane rukavice, peraje, odijelo itd.). Naočale za plivanje smiju se koristiti.

U individualnoj ili štafetnoj trci slabovidnoj osobi može se dozvoliti dodirivanje (tapping) u trenutku kad se približava kraju bazena ili kao znak za start njegovog dijela štafetnog plivanja.   Za natjecatelje S11 klase tapping je obavezan.

Plivač u štafetnoj trci može trku započeti iz vode. Plivač ne smije izgubiti kontakt sa zidom sve dok prethodni plivač ne dotakne zid, u protivnom će biti diskvalificiran.

Plivač u štafetnoj trci koji trku započinje iz vode smije ući u vodu samo kada prethodni plivač isplivava svoju dionicu.

2.3. SPECIFIČNA PRAVILA ZA POJEDINE NAČINE PLIVANJA

2.3.1. Leđno

2.3.1.1. Plivači koji ne mogu upotrijebiti startne hvataljke smiju koristiti rub bazena.

2.3.1.2. Stopala mogu biti iznad površine vode kod leđnog načina plivanja i slobodnog načina Plivanja kada plivači plivaju dionicu leđnim načinom

2.3.2. Prsno

Ruka kao i noga/noge koje nemaju funkciju smiju biti bez pokreta.

Na svakom okretu i na cilju, kad plivač ima ruke nejednake dužine, samo duža ruka treba dotaknuti zid, ali se obje moraju pružiti istovremeno.

Plivač čiji gornji udovi ne sežu preko glave, dotaći će zid bilo kojim gornjim dijelom tijela i kod okreta i na cilju.

Na svakom okretu i na cilju, kad plivač koristi samo jednu ruku za zamahe, zid mora dotaći samo tom rukom.

Za vrijeme svakog potpunog ciklusa od jednog zamaha rukama i nogama, neki dio glave plivača mora probiti površinu vode, osim nakon starta ili okreta kad može izvesti jedan zamah rukama u punom krugu do nogu i jedan zamah nogama dok je u potpunosti pod vodom. Glava mora izaći na površinu vode prije negoli se šake okrenu prema unutra u najširem dijelu drugog zamaha rukama.

Dozvoljava se jedan delfin udarac nogama nakon prsnog udarca dok je tijelo

Potopljeno nakon starta i okreta

2.3.3. Delfin

U slučaju kad plivač nema ruku ili dio ruke, ili kad ruka nema funkciju, zamah jednom rukom kvalificirat će se kao ispravan uzevši u obzir ispravan položaj cijelog tijela.

Na svakom okretu i na cilju, kad plivač ima ruke nejednake dužine ili ima ograničen pokret u ramenu/laktu, samo duža ruka mora dotaknuti zid, ali obje moraju biti pružene istovremeno.

Plivač čiji gornji udovi ne sežu preko glave, dotaći će zid bilo kojim gornjim dijelom tijela i kod okreta i na cilju.

Na svakom okretu i na cilju kad plivač koristi samo jednu ruku za zamahe, zid mora dotaći samo tom rukom.

Na startu i na okretima plivaču su dozvoljeni jedan ili više zamaha nogama i jedan zamah rukama ispod vode da bi izronili.

2.3.3.6. Kod plivanja delfinovim načinom plivač ne mora imati oba ramena u istoj ravnini s površinom vode, ali obje ruke moraju istovremeno ići u zaveslaj i kroz cijeli zaveslaj.

*Sve izmjene od pravila FINA automatski se primjenjuju

2.4. POMOĆNO OSOBLJE

Pomoćno osoblje je bilo koja osoba koju odredi voditelj ekipe, a koja asistira plivaču. Takva osoba ne smije verbalno komunicirati ili davati instrukcije natjecatelju tijekom asistiranja, jer će u tom slučaju natjecatelj biti diskvalificiran.

Plivači s lokomotornim oštećenjem mogu tražiti usluge pomoćnog osoblja pored bazena tijekom natjecanja s ciljem pomaganja kod ulaska i izlaska iz vode i tijekom starta. Zaduženja pomoćnog osoblja su isključivo pomaganje pri ulasku i izlasku iz vode odnosno tijekom starta. Pomoćno osoblje zatražit će i dobiti odgovarajuće dopuštenje za prilazak bazenu od tehničkog delegata jedan sat prije starta odnosne trke.

Od osobe se može zatražiti da slijepoj osobi indicira približavanje bazenu. Kada je to potrebno , osoba smije plivača dotaknuti da bi indicirala njegov red kod štafetnih disciplina. Ova se procedura naziva “dodirivanje” ili “taping”, a osoba koja to radi “pilot” ili “taper”. Za S11 plivače dodirivanje je obavezno.

Dodirivanje određuje tehnički delegat, pomoćnik tehničkog delegata ili tehnički savjetnik.

U slučaju slijepog plivača, osobi koja dodiruje bit će dozvoljeno plivaču prenijeti neverbalni signal za start.

Plivača s lokomotornim oštećenjem smije se dotaknuti samo iz sigurnosnih razloga. Za takve slučajeve plivač treba imati liječničku potvrdu. Ta se informacija treba proslijediti tehničkom delegatu ili njegovom pomoćniku prije natjecanja.

*Sve izmjene od pravila FINA automatski se primjenjuju

2.5. DISKVALIFIKACIJE

Kad je natjecatelj koji se takmičio u finalu diskvalificiran zbog bilo kojeg razloga, uključujući liječnički pregled ili klasifikacijsku odluku, mjesto koje bi taj natjecatelj bio osvojio bit će ustupljeno slijedećem natjecatelju po ljestvici rezultata i svi natjecatelji poslije njega bit će pomaknuti za jedno mjesto unaprijed. Ako dođe do diskvalifikacije poslije dodjele nagrada, iste će biti vraćene i dodjeljene za to zaslužnim natjecateljima u skladu s gore navedenim.

Ako natjecatelj nije nazočan klasifikacijskom protestu kada se to traži, može biti diskvalificiran s daljnjeg natjecanja.

S11 plivači, s iznimkom onih s protezama u oba oka, trebaju nositi nepropusne zaštitne naočale tijekom natjecanja. S11 plivači čija struktura lica ne dopušta nošenje takvih naočala trebaju pokriti oči s nepropusnim prekrivnim materijalom. Naočale S11 plivača bit će provjerene tijekom neposrednih priprema za natjecanje i na cilju. S11 plivači koji su se natjecali bez nepropusnih naočala ili odgovarajućeg prekrivnog materijala, bit će diskvalificirani iz discipline za klasu S11.

Plivač koji se natječe s otvorenom ranom, a prethodno za to nije dobio odobrenje liječnika, može biti diskvalificiran s tog natjecatelja u potpunosti sa svih zakazanih natjecanja tijekom tog događanja.

*Sve izmjene od pravila FINA automatski se primjenjuju

2.6. ODUSTAJANJE

Odustajanje od trke zbog zdravstvenih razloga treba prijaviti 30 minuta prije starta na službenom formularu ovjerenom od liječnika ili službenog liječnika natjecanja i u tom slučaju natjecatelj se briše iz svih slijedećih disciplina

Prekršaj pravila kazniti će se novčanim iznosom od 300.00 kn po natjecatelju.

Odustajanje od natjecanja treba prijaviti na sastanku delegata ili najkasnije 30 minuta prije početka natjecanja na službenom obrascu HPSOI-a. U protivnom zbog nenastupanja bez opravdanog razloga klub ili udruga biti će kažnjeni novčanom kaznom od 300.00 kuna po natjecatelju.

3. PROPOZICIJE NATJECANJA

Državno prvenstvo je otvoreno i na njemu mogu nastupiti predstavnici drugih država.

Pravo nastupa imaju svi plivači koji imaju isplivane limite ( norme ) u svojoj klasi za nastup na državnom prvenstvu.

Limiti se odnose samo za natjecatelje starije od 18 godina.

Da bi natjecatelji imali gdje isplivati limite uvodimo 6 regija u Republici Hrvatskoj, gdje bi svaka regija organizirala svoje regionalno prvenstvo u plivanju.

3.0.5. REGIJE:

REGIJA 1 (Grad Zagreb i Zagrebačka županija)

REGIJA 2 (Koprivničko- križevačka županija, Krapinsko- zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija)         

REGIJA 3 (Brodsko- posavska županija, Osječko- baranjska županija,  Požeško- slavonska županija, Virovitičko- podravska županija, Vukovarsko- srijemska županija)

REGIJA 4 (Istarska županija, Ličko- senjska županija, Primorsko- goranska županija)

REGIJA 5 (Dubrovačko- neretvanska županija, Splitska županija, Šibensko- kninska županija, Zadarska županija)

3.0.6  Da bi natjecatelji iz pojedine regije mogli nastupiti na državnom prvenstvu obavezno moraju nastupiti na regionalnom natjecanju svoje regije, znači svaka Regija mora organizirati regionalno prvenstvo, a o gradu domaćinu obavijestiti HPSOI najkasnije 2 mjeseca prije natjecanja.       

3.0.7. Regionalna pripadnost određuje se prema članstvu u klubu ili udruzi iz pojedine Regije, a ne prema mjestu rođenja ili prebivališta.

3.0.8. Regionalna prvenstva nisu zatvorena za natjecatelje iz pojedine regije,nego na njima mogu nastupati natjecatelji iz cijele Hrvatske (time dobivamo više natjecanja)

3.0.9. Regionalna natjecanja mogu se održati u 25 metarskom ili 50 metarskom bazenu, otvorenom ili zatvorenom, s time da se priznaju ostvareni rezultati i i iz 25 i 50 metarskog bazena za limite za nastup na državnom prvenstvu.

3.0.10. Državno prvenstvo obavezno se organizira u 50 metarskom bazenu.

3.0.11. Uvode se 3 progrma disciplina za regionalna prvenstva prema kojem bi se održalo regionalno prvenstvo, a svaki organizator bira jedan od tri i odluku o izabranom programu dostavlja u HPSOI         

3.0.12. PROGRAMI:                        

PROGRAM 1: slobodno 200m S1-S5    

                     slobodno 400m S6-S14 + opča

                     leđno 50m S1-S14 + opča leđno 100m    

                     S1-S14 + opča + disciplina po izboru organizatora

PROGRAM 2: mješovito 150m SM1-SM4 bez delfina

                      mješovito 200m SM5-SM14 + opča

                      slobodno 50m S1-S14 + opča

                      slobodno 100m S1-S14 + opča

                      + disciplina po izboru organizatora

PROGRAM 3: prsno 50m  SB1-SB14

                      prsno 100m SB4-SB14 + opča

                      delfin 50m S1-S14 + opča

                      delfin 100m S8-S14 + opča

                      + disciplina po izboru organizatora

3.0.13. NAGRADE: Organizator je dužan osigurati minimalno diplome za osvajače prva tri mjesta

PLIVAČKE DISCIPLINE I KATEGORIJE

3.1.1. Kategorije

Državno prvenstvo održava se u slijedećim kategorijama:

 • apsolutna
 • juniori i juniorke do navršene 18.godina

3.1.2.   Plivačke discipline za plivače sa poteškoćama u učenju – klasa S14

 • slobodno 50m 100m 400m
 • leđno 50m 100m
 • prsno 50m 100m
 • delfin 50m 100m
 • mješovito 150/200m

3.1.3. Plivačke discipline za plivače sa oštećenjem vida – klase S11 S12 S13

 • slobodno 50m 100m 400m
 • leđno 50m 100m
 • prsno 50m 100m
 • delfin 50m 100m
 • mješovito 200m

3.1.4.   Plivačke discipline za plivače sa lokomotornim oštećenjima – klase S1 – S10

 • slobodno 50m S1-S10
 • slobodno 100m S1-S10
 • slobodno 200m S1-S5    
 • slobodno 400m S6-S10  
 • leđno 50m S1-S5
 • leđno 100m S1-S10
 • prsno 50m SB1-SB3
 • prsno 100m SB4-SB9
 • delfin 50m S1-S7
 • delfin 100m S8-S10
 • mješovito 150m SM1-SM5 bez delfina
 • mješovito 200m SM6-SM10
 • štafete 4x50m slobodno
 • štafete 4x100m slobodno

3.1.5.   Plivačke discipline za plivače sa lokomotornim oštećenjem – klasa opća

 • slobodno 50m 100m 400m
 • leđno 50m 100m
 • prsno 50m 100m
 • delfin 50m 100m
 • mješovito 200m

PRIJAVE NATJECATELJA

Plivački klubovi su odgovorni za zdravstveno stanje i redovitu zdravstvenu kontrolu prijavljenih natjecatelja sukladno Zakonu o sportu. Službena prijava za natjecanje je jamstvo kluba o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja.

Prijave natjecatelja se vrše putem službenih formulara HPSOI. Na prijavi uz obvezne podatke treba navesti vrijeme postignuto u natjecateljskoj godini kada se natjecanje održava u 25m ili 50 m bazenima ili rezultate sa službenog poretka HPSOI.

Za državna natjecanja prijavljeno vrijeme treba biti isto ili bolje od graničnog vremena (norme) koje za svaku individualnu disciplinu, spol i kategoriju utvrđuje Izvršni odbor HPSOI-om. Za juniore nema normi za nastup na državnom prvenstvu.

Prijava za državna natjecanja mora stići HPSOI-om najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.

Prijava natjecatelja je konačna.

Verifikacija natjecatelja obavlja se na sastanku delegata klubova sudionika uz prisustvo delegata HPSOI-a, vrhovnog suca i predsjednika organizacijskog odbora natjecanja.

Minimalni broj za održavanje štafetne trke su 4 ekipe.

Ako za jednu trku/disciplinu postoji premali broj prijavljenih, natjecatelji iz nižih klasa mogu se kombinirati sa slijedećom višom klasom.

Kad disciplina nije ponuđena u klasi, plivač se može prijaviti za disciplinu u višoj klasi.

Plivač koji pliva prsno u disciplini slobodno pojedinačno ili slobodno štafetno, mora imati na umu slijedeće:

Kada je SB klasa (na pr. SB7) niža ili ista kao klasa S (t.j.S7 ili S8), plivač smije plivati prsno u disciplini slobodno, ali zadržava klasu S (t.j. S7).

Ako je SB klasa (na pr. SB7) viša od klase S (t.j.S6), plivač smije plivati samo u ekvivalentnoj višoj klasi S (t.j.S7).?

Sastav štafetne ekipe može se mijenjati između prednatjecanja i finala.

Imena plivača koji plivaju u štafeti i njihova klasa moraju biti podešeni na službenom obrascu i to redoslijedom kojim će plivati, najkasnije jedan sat prije početka događanja u sklopu kojeg je njihova trka.

Kad postoji nedovoljan broj natjecatelja za klasu, trka će biti kombinirana, ali za uručavanje medalja klase će biti razdvojene.

Nastupna oprema za svakog natjecatelja je, muški - klasične plivačke gačice, žene - klasičan plivački kostim (ne dvodijelni ili bikini), pravila IPC SW i FINA. Naočale i kapa nisu obavezne ali naočale pridonose boljoj vidljivosti ispod vode

U apsolutnoj kategoriji medalje se dijele za prva tri natjecatelja po pravilu iz članka 3.3.2., a u juniorskoj kategoriji za prva tri mjesta bez obzira koliko je natjecatelja bilo u konkurenciji.

NAGRADE

3.3.1. Zlatna, srebrna i brončana medalja bit će uručene natjecateljima za osvojena prva tri mjesta u pojedinačnim finalnim natjecanjima.

Ukoliko u jednoj disciplini u apsolutnoj kategoriji nastupi troje natjecatelja iz iste kategorije, uručuje se samo zlatna i srebrna medalja, a ukoliko nastupi samo dvoje, uručuje se samo zlatna.

3.3.3. U juniorskoj kategoriji dijele se medalje za prva 3 mjesta bez obzira na broj natjecatelja koji sudjeluju

U apsolutnoj kategoriji medalje se dijele za prva tri natjecatelja po pravilu iz članka 3.3.2., a u juniorskoj kategoriji za prva tri mjesta bez obzira koliko je natjecatelja bilo u konkurenciji.

4. OPREMA

Minimalna dubina bazena je od 1.0 metra.

Broj plivačkih pruga za natjecanja može biti 6 ili 8.

Pruge trebaju biti široke najmanje 2.0 metara s dva prostora s vanjske strane prve i posljednje pruge od najmanje 0.2 metra.

Konopci za označavanje pruga   protezat   će se   čitavom dužinom bazena. Svaka će se pruga sastojati od plutača postavljenih od kraja do kraja bazena promjera najmanje 0.05 metara do najviše 0.15 metara. Boja plutača postavljenih na prvih i posljednjih 5 metara od krajeva bazena bit će od različite boje od plutača postavljenih između.

Startne platforme trebaju biti čvrste i bez odskočnog efekta.

Visina platforme u odnosu na vodu bit će od 0.50 – 0.75 metra. Ploha platforme bit će veća od 10 stupnjeva. Ručke za start u leđnoj disciplini bit će postavljene i okomito i vodoravno na visini od 0.3-0.6 metra u odnosu na vodu. Dubina vode na strani bazena gdje je postavljena platforma, i na udaljenosti od 1.0 do 5.0 metara od početka bazena mora biti najmanje 1.2 metra.

Svaki startni blok mora biti vidljivo označen.

Indikatori okreta kod leđne discipline – Konopci sa zastavicama bit će postavljeni preko bazena najmanje na 1.8 do najviše 2.5 metara visine u odnosu na vodu i bit će udaljeni 5.0 metara od oba kraja bazena. Ovi indikatori okreta trebaju biti kontrastnih boja u odnosu na strop ili nebo.

Konopac za pogrešan start će biti izvješćem preko bazena ne manje od 1.2 metra iznad razine vode na stupovima postavljenim 15.0 metara pred početnim krajem.

Oznake za trake trebaju biti tamnih oprečnih boja, postavljene na podu u sredini svake trake. Širina: najmanje 0.2 metra, najviše 0.3 metra. Dužina: 46.0 metara za bazene duge 50 metara;   21.0 metra za bazene duge 25 metara.

Temperatura vode – ne smije biti ispod   24   stupnjeva C ,i bez znatnijih strujanja i turbulencija.

PRAVILA U SLIKAMA

 

1

POŠTUJUĆI PLIVAČKA PRAVILA OSOBE SA JEDNOSTRUKOM NATKOLJENOM AMPUTACIJOM MORAJU OKRENUTI STOPALO PREMA VAN KOD PRSNOG UDARA NOGOM (THE FOOT MUST TURN OUT ON THEIR NORMAL LEG)

 2

PRAVILNA IZVEDBA DELFIN ZAVESLAJA NA PRVOJ SLICI, AKO «SHOULDER TEST» NE POKAZUJE NEMOGUĆNOST IZVEDBE DELFINA JER POSTOJI SLABOST «LOPATIČNIH» MIŠIĆA

 3

START-PLIVAČ MOŽE STARTATI SJEDEĆI NA STARTNOM BLOKU

 4

PLIVAČ NARUŠENE RAVNOTEŽE MOŽE STAJATI KRAJ STARTNOG BLOKA DRŽEĆI SE ZA STARTNI BLOK

 5

PLIVAČA NARUŠENE RAVNOTEŽE KOJI STOJI NA STARTNOM BLOKU MOŽE PRIDRŽAVATI TRENER ZA VRIJEME STARTA I MORA OTPUSTITI PLIVAČA ZA VRIJEME STARTNOG SIGNALA «BALANCE ASSISTED START»

 6

PLIVAČA OŠTEĆENOG SLUHA TRENER MOŽE SAMO PRIDRŽAVATI ZA VRIJEME STARTA I OTPUSTITI PLIVAČA ZA VRIJEME STARTNOG SIGNALA «TOUCH START»

 7

PLIVAČA KOJI NE MOŽE STARTATI SA STARTNOG BLOKA I STARTA IZ VODE TRENER MOŽE SAMO PRIDRŽAVATI ZA VRIJEME STARTA I OTPUSTITI PLIVAČA ZA VRIJEME STARTNOG SIGNALA - LEĐNI START «FEET START»

 8-1

LEĐNI START, ASISTENCIJA TRENERA KOD NPR. PLIVAČA SA OBOSTRANOM RUČNOM AMPUTACIJOM

 8

PLIVAČ MOŽE KORISTITI STARTNA POMAGALA KADA NIJE U MOGUĆNOSTI KORISTITI RUKE «USE OF STARTING DEVICE»

 9

JEDNORUČNI START NPR. KOD PLIVAČA S JEDNOSTRUKOM NADLAKTIČNOM AMPUTACIJOM

 10

OKRETI –NPR. KOD PLIVAČA S JEDNOSTRUKOM NADLAKTIČNOM AMPUTACIJOM NA OKRETU I ULASKU U CILJ MORAJU POKAZATI INTENCIJU ULASKA U OKRET ILI U CILJ S DVIJE RUKE - RUKOM I BATALJKOM / BATALJCIMA

 11

MOGUĆNOSTI ULASKA PLIVAČA U CILJ ILI OKRET – BATALJKOM/RAMENOM/GLAVOM

 12

KOD SLABOVIDNIH I SLIJEPIH PLIVAČA MOŽE SE KORISTITI POMAGALO «TAPING DEVICE»